hits

Hva er ditt mantra?

14.04.2015 - 07:43 Ingen kommentarer

 

Mantra  betyr tanke eller hensikt uttrykt som lyd.

Derfor betyr mantra bønn, hymne ell, trylleformel og plan.  

I  yoga-sammenheng står mantra for lydbilder som har eller ikke har kommuniserbar mening.  

Innen religioner slik som Hinduismen, Buddhismen og Jainismen har mantra en spesiell plass som hellige stavelser, ord, setninger eller vers som har viktige religiøse funksjoner og virkninger. Innen hinduismen finner vi blant annet det universelle mantraet OM som antageligvis er det mest utbredte og kjente mantra i verden. 

 

Hva er ditt mantra?

Mitt mantra i dag er: "jegstikkerutavlandetsnartfordijegtrengeropplevelserogikkekjedelighverdagmedstressogmas"

Foto: Anthony Huus

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar